Van oude schuur op het erf naar nieuw kantoor pand

Marianne van Delzen
1 april 2019

Op 30 januari van dit jaar was het dan zo ver. De laatste spullen werden uit elkaar geschroefd, ingepakt en in auto’s geladen. Het was tijd om afscheid te nemen van ons kantoor in Goor. Het mooie oude gemeentehuis met al haar charme en geschiedenis. Maar wat we er voor terug kregen, is een echt cadeautje!

Een aantal jaar geleden heeft Herbert Weekhout de oude boerderij aan de Worsinkweg 2 gekocht. De laatste boer op Erve Worsink was ermee gestopt. Hiermee kwam een einde aan meer dan 500 jaar boeren op het erf door de familie Worsink. De eerste vermelding dateert namelijk al van 1475. De vermelding was, hoe kan het ook anders, een belastinginning.

Leegstaande agrarische bebouwing

Met de verkoop van de boerderij kwam er ook een einde aan agrarische activiteiten op het erf. Erve Worsink is geen uitzondering. Door het hele land tref je stoppende bedrijven. Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen de boerderij van vaders (of moeders!) overnemen. Ook speelt schaalvergroting, financiën en regelgeving een grote rol in het wel of niet voortzetten van het bedrijf.

De erven leeg laten staan is geen optie. De gebouwen raken vervallen. Dit is niet alleen esthetisch niet mooi, maar het geeft ook andere problemen zoals het gebruik van de bebouwing voor criminele activiteiten. Gelukkig heeft dit erf een nieuwe eigenaar gevonden met mooie en duurzame ideeën.

Nieuwe invulling van oude erven

Herbert Weekhout is een techneut en ondernemer in hart en nieren. In 2012 verkoopt hij zijn onderneming en is het tijd voor iets nieuws, stilzitten is geen optie. Hij heeft een aantal kleine, vooral technische bedrijfjes en heeft telkens nieuwe plannen en ideeën. Zo ook toen op een dag de mogelijkheid ontstond om het erf te kopen.

Op dat moment bestond het erf uit een aantal gebouwen. Het woonhuis, daterend uit 1848, is opgeknapt met behoud van oude elementen. De schuur is gesloopt en hier is een nieuw gebouw dat gebruikt kan worden als kantoor voor in de plaats gekomen. Herbert heeft gekozen om het nieuwe pand zo duurzaam mogelijk te bouwen. Waarom? Techniek en innovaties zijn juist datgene wat hem motiveert. Het is ontzettend actueel en nooit klaar. Zelfs nu alles gebouwd is, zijn er nog steeds vraagstukken en mogelijkheden.

Gebouwen slopen op een erf en opnieuw bouwen

Mag dat zomaar, iets slopen en dan weer bouwen? Nee, dat mag dus niet. Om een wildgroei aan bebouwing in het buitengebied te voorkomen, zijn er regels en wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan Rood-voor-Rood of KGO. Dat is niet altijd makkelijk. Herbert heeft hiervoor de hulp van Martin Verbeek van Marb Consultancy ingeroepen.

Martin heeft voor de functiewijziging van het erf een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Op basis hiervan heeft de gemeente toestemming gegeven voor het plan. Bij het ontwikkelen van een erf wordt veel waarde gehecht aan goede inpassing in het omringende landschap en de cultuurhistorie. Hiervoor is samengewerkt met Het Oversticht. Met deze plannen is de gemeente akkoord gegaan, het bestemmingsplan aangepast en de nieuwe invulling van het landgoed gerealiseerd.

Duurzame toepassingen in het nieuwe kantoor

Het nieuwe gebouw op het erf wordt verwarmd door een pellet kachel, is voorzien van drie dubbele beglazing en heeft een dakisolatie van 22 centimeter dik. Buiten het pand is geïnvesteerd in het terug laten komen van een steilrand in het landschap. Steilranden geven beschutting aan dieren en hebben een positief effect op de biodiversiteit in de omgeving.

Hier houdt het voor Herbert nog niet op. Met één van zijn projecten denkt hij na over hoe energie langere tijd opgeslagen kan worden. Daarnaast wordt een bijgebouw nog vernieuwd, het asbest verwijderd en zonnepanelen geïnstalleerd.

Nieuw kantoor als kers op de taart

Het was niet het oorspronkelijke idee, maar we zijn er erg blij mee. Uiteindelijk heeft Marb Consultancy haar intrek genomen in het nieuwe pand dat gebouwd is op de plek van de oude schuur. Het is een kantoor dat ons bedrijf compleet maakt: in het buitengebied, duurzaam en op een erf. Wil je trouwens nog weten hoe de verhuizing verliep? Kijk dan vooral nog even onderstaand filmpje!

Heb jij ook een erf dat je wilt ontwikkelen?

Heb jij een erf en wil je dit verder ontwikkelen of wil je een andere functie geven aan je erf en advies? Wij nemen graag met je door of we hier wat in kunnen betekenen.

 

Hulp bij bestemmingsplannen of erf-ontwikkeling?