Door: Joyce Korenromp 28 september 2020

Komend jaar gaan Martin Verbeek en Juliëtte Huis in ’t Veld samen aan de slag voor de Gemeente Hardenberg. Zij is actief bezig met het aanjagen van vernieuwingen op gebied van circulaire economie en kringlooplandbouw. Met dit project wil de gemeente de economie verder versterken en antwoord geven op de grote maatschappelijke uitdagingen.

Zowel Martin als Juliëtte hebben een uitgebreid, relevant netwerk en een breed in te zetten expertise. Martin: ,,Hardenberg is een ondernemende gemeente en het is leuk om een rol te hebben in de vernieuwing daarvan. Ik zal me toeleggen op de ontwikkeling van het Uitvoeringsprogramma. Juliëtte neemt de rol als projectleider op zich en is daarmee het gezicht naar buiten. ,,Het is ontzettend mooi om mee te kunnen denken richting een duurzamere vorm van landbouw en economie. Het mooie van dit project is dat we gebiedsgericht verbindingen kunnen gaan leggen en samenwerking kunnen opstarten. Er wordt gewerkt aan een actueel vraagstuk waarbij veel komt kijken, niemand het antwoord precies weet maar waar wel van wordt verwacht dat we daar samen vorm aan gaan geven’.