Fotografie: Reinier de Wit
Door: Joyce Korenromp 9 november 2020

Marb en Eelerwoude zijn per 1 november de nieuwe directie van Stadserven. Martin Verbeek is aangesteld tot directeur en Koen Hunnemans wordt de nieuwe rentmeester. Zij zullen aankomende vier jaar zorgen voor een invulling van beheer, inrichting en ontwikkeling van het bekoorlijk Kampereiland. 

In de afgelopen jaren is een beleidsvisie voor Kampereiland opgesteld en heeft de gemeenteraad van Kampen nieuwe kaders voor het beheer door de Stadserven vastgesteld, aldus Stadserven. Een van de eerste taken van het nieuwe team is te starten met de uitwerking van de beleidsvisie en het voorbereiden van de uitvoering ervan. Het team bestaat naast Verbeek en Hunneman uit ondersteunend rentmeester Judith Kappen en communicatieadviseur Marianne van Delzen. Het team van Eelerwoude heeft veel ervaring met beheer en gebiedsontwikkeling.

Stadserven is de eigenaar en beheersorganisatie namens de gemeente Kampen (OV) van de agrarische pachtbedrijven op het Kampereiland. Met de nieuwe directie komt na 17 jaar een einde aan de betrokkenheid van Noorderstaete Rentmeesters bij de Stadserven, naar wie De Raad van Commissarissen grote waardering en dank heeft uitgesproken.