500 hectare verandert in de IJsselstreek van eigenaar

Natuur- en landschapsorganisaties, particuliere grondeigenaren en de provincie Overijssel realiseren een grote kavelruil in de IJsselstreek. In totaal 478 hectare aan natuur en enkele hectares landbouwgrond veranderen daardoor van eigenaar. Het belangrijkste doel van de kavelruil is om meer aaneengesloten en robuustere natuurgebieden te maken. Bij de kavelruil waren verschillende partijen betrokken.

Unieke kavelruil in Nederland

De kavelruil in de IJsselstreek is een uniek project. Er is namelijk niet eerder zoveel grond van eigenaar gewisseld waarbij zowel overheid, agrariërs en particulieren mee konden doen. Er is drie jaar gewerkt aan de kavelruil door meerdere instanties zoals de provincie en diverse natuurorganisaties. Ook was LTO namens de agrariërs die grond pachten op verschillende terreinen betrokken.

Natuurgebieden zoals Lierderbroek, Molenpolder, Landgoed Windesheim, de uiterwaarden van de IJssel en Landgoed ‘t Nijendal worden meer aaneengesloten. Staatsbosbeheer (308 hectare), de provincie Overijssel (158) en Landgoed Windesheim (11) brengen grond in. De gronden die de provincie inbrengt liggen bij de Borkeld en Zunasche Heide, beide bij de Sallandse Heuvelrug.

Spelregels voor kavelruil

Aan de kavelruil is een traject vooraf gegaan van drie jaar. Martin Verbeek van Marb Consultancy heeft in samenwerking met de provincie Overijssel een spelregelkader ontwikkeld om op deze schaal kavelruil mogelijk te maken. Samen met Kadaster is uitvoering gegeven aan dit kader. De ruiling die nu plaatsvindt in de IJsselstreek is het eerste gebied dat met deze nieuwe spelregels is uitgevoerd.