Biodiversiteit

Er wordt de afgelopen jaren steeds meer aandacht besteedt aan biodiversiteit. Maar wat verstaan we nu precies onder biodiversiteit? Bio betekent leven en diversiteit betekent verschillen. Het woord biodiversiteit staat dus voor allerlei verschillende vormen van leven. En dat zijn er heel veel. Je kunt daarbij denken aan verschillende leefgebieden, soorten planten, dieren en...

Afgerond! – Pachtbeleid Usseler Es Enschede

Het afgelopen jaar heeft Martin meegewerkt aan het vormgeven van een hernieuwd pachtbeleid voor het gebied ‘de Bolling van de Usseler Es’ voor de Gemeente Enschede. De gemeente wenste een pachtbeleid dat meer ruimte biedt aan groen, natuur en natuurinclusieve landbouw. Deel van het vormgeven van het pachtbeleid was een participatieronde onder geïnteresseerden om...