Afgerond! – Pachtbeleid Usseler Es Enschede

Het afgelopen jaar heeft Martin meegewerkt aan het vormgeven van een hernieuwd pachtbeleid voor het gebied ‘de Bolling van de Usseler Es’ voor de Gemeente Enschede. De gemeente wenste een pachtbeleid dat meer ruimte biedt aan groen, natuur en natuurinclusieve landbouw. Deel van het vormgeven van het pachtbeleid was een participatieronde onder geïnteresseerden om...