500 hectare verandert in de IJsselstreek van eigenaar

Natuur- en landschapsorganisaties, particuliere grondeigenaren en de provincie Overijssel realiseren een grote kavelruil in de IJsselstreek. In totaal 478 hectare aan natuur en enkele hectares landbouwgrond veranderen daardoor van eigenaar. Het belangrijkste doel van de kavelruil is om meer aaneengesloten en robuustere natuurgebieden te maken. Bij de kavelruil waren verschillende partijen betrokken. Unieke kavelruil...

Vacature adviseur gebiedsontwikkeling

Wij werken in het hart van gebiedsontwikkeling aan thema’s zoals kringlooplandbouw, landschap en biodiversiteit, regionale economie en leefbaarheid. Deze thema’s zijn volop in ontwikkeling en zorgen voor grote veranderingen in onze leefomgeving. Bij Marb Consultancy werken we aan projecten die deze transities realiseren. Als onafhankelijke experts adviseren en helpen we bij de opbouw van...

Sedumdaken

Meer diersoorten in de stedelijke bebouwing doordat ze een rustplek hebben, gereguleerde temperatuur in huis, vermindert wateroverlast, lagere energierekening en minder omgevingsgeluid. Een groendak heeft veel voordelen.  Een groen(sedum-)dak is een verademing voor jouw omgeving. Een groendak is een dak begroeid met diverse soorten planten, hoofdzakelijk uit levende planten. Het groene karakter varieert van...

Directeur voor Stadserven Kampereiland

Marb en Eelerwoude zijn per 1 november de nieuwe directie van Stadserven. Martin Verbeek is aangesteld tot directeur en Koen Hunnemans wordt de nieuwe rentmeester. Zij zullen aankomende vier jaar zorgen voor een invulling van beheer, inrichting en ontwikkeling van het bekoorlijk Kampereiland.  In de afgelopen jaren is een beleidsvisie voor Kampereiland opgesteld en...

Aan de slag voor Gemeente Hardenberg

Komend jaar gaan Martin Verbeek en Juliëtte Huis in 't Veld samen aan de slag voor de Gemeente Hardenberg. Zij is actief bezig met het aanjagen van vernieuwingen op gebied van circulaire economie en kringlooplandbouw. Met dit project wil de gemeente de economie verder versterken en antwoord geven op de grote maatschappelijke uitdagingen. Zowel...