Coördinator leefbaarheid Noordoost Twente met LEADER

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat lokaal ingezet kan worden om een bijdrage te leveren aan de sociale en economische ontwikkeling in dit geval in het buitengebied van Noordoost Twente.

Het doel is om samen te werken aan een fijne plek om te wonen, te werken en te leven.

De betrokken gemeentes zijn: Tubbergen, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Aan de inwoners van deze gemeentes is gevraagd of zij ideeën of wensen hebben die ervoor kunnen zorgen dat er een fijne leefomgeving ontstaat. Deze wensen zijn opgenomen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Hierin staan drie speerpunten vermeld:

  • Aantrekkelijk leefklimaat - voldoende goede voorzieningen voor jong en oud
  • Innovatief ontmoeten - initiatieven ondersteunen waarbij er plekken ontstaan waar mensen elkaar kunnen ontmoeten wat voorheen niet gebeurde: “nieuwe manieren van ontmoeten”
  • Nieuw ondernemerschap - de regionale economie stimuleren

De LEADER-groep bestaat uit een geselecteerde groep inwoners uit de deelnemende gemeentes. Wij zijn de spil in het traject van het begin tot het einde. Wij helpen, ondersteunen en adviseren diverse lokale initiatieven, zowel bij de opstartfase als tijdens de uitvoeringsfase. Mocht LEADER niet passend zijn bij bepaalde projecten, dan helpen wij bij het vinden van andere passende vormen van financiering.

Onze collega Maarten is de coördinator van het LEADER programma in Noordoost Twente. Saskia ondersteunt Maarten bij dit project.

Wil je meer weten over LEADER Noordoost Twente, de werkwijze en de diverse projecten waarmee wij bezig zijn? Kijk dan gerust eens op de website www.leadernoodoosttwente.nl.

Werkzaam aan dit project: Maarten en Saskia