De Smaakmakers van Twente

Vanuit de Groene Metropool Twente (GMT) werken een aantal partners aan het thema Agro & Food. Agro & Food heeft alles te doen met gezonde en smaakvolle voeding en duurzame voedselketens, van het begin van de keten tot het einde. Bij dit project is een werkgroep samengesteld die bestaat uit een viertal gemeenten, LEADER en de Groene Kennispoort Twente. Vraagstukken die worden behandeld zijn heel breed, bijvoorbeeld:

  • Hoe laat je regionale producenten ook regionaal hun producten afzetten?
  • Hoe ondersteun je de agrariër op bedrijfsniveau?
  • Hoe breng je het platteland meer in verbinding met de stad?

Het project “De Smaakmakers van Twente” is een samenwerkingsverband van een veertigtal Twentse producenten van voeding met als doel om een korte keten op te zetten. Zij hebben de wens om gezamenlijk hun producten af te zetten binnen de regio.

Een goede manier om hiertoe te komen zijn streekwinkels. Diverse producenten kunnen gezamenlijk hier hun gewassen/producten aanbieden waardoor het voor de consument gemakkelijker is om binnen de regio lokale producten te kopen. Een ander voorbeeld is de Twentse kantine waar regionale producten worden aangeboden in de kantines van gemeentes, waterschappen en onderwijsinstellingen. Daarnaast blijkt dat de inzet van een webshop, waarbij consumenten regionale producten kunnen bestellen, een goed afzetkanaal is.

Onze collega Dagmar is nauw betrokken bij het project De Smaakmakers van Twente en was de kartrekker in de werkgroep.

Wil je meer weten over dit mooie initiatief? Kijk dan eens op de website van de Groene Kennispoort Twente www.groenekennispoort.nl/smaakmakers-van-twente/. Op de poster die op de pagina gedeeld wordt, vind je ook informatie over dit project.

 

Agro & Food buitenlandse gebieden - LEADER

Bij dit project zijn wij de coördinator en leggen wij verbindingen met producenten van voeding in Europa. Dit doen we samen met producenten van bepaalde regio’s in Duitsland, Finland en Twente. De producenten delen kennis met elkaar over de distributie van hun voeding naar de consument, hoe ze dit vermarkten en welke middelen ze hiervoor gebruiken.

Wij hebben op dit gebied ruime kennis en ervaring opgedaan bij het project “De Smaakmakers van Twente” zodat wij dit initiatief goed kunnen begeleiden. Onze collega Dagmar is de coördinator bij dit project.

Er zijn nog meer mooie ideeën voor projecten met het thema Agro & Food. Zodra een project concreet wordt, zullen wij hier meer informatie over delen.

Werkzaam aan dit project: Dagmar