Drents Landschap

Bij dit project stellen wij in samenwerking met Eelerwoude een landschapsvisie op voor drie natuurgebieden in de provincie Drenthe namelijk:

  • Nationaal Park Dwingelderveld
  • Nationaal Park Drents-Friese Wold
  • Natuurgebied Holtingerveld

Deze visie is de leidraad om het toekomstige beleid op af te stellen.

Onze collega’s Martin en Saskia houden zich bezig met het participatie en communicatie deel van dit project. Er worden themasessies gehouden voor de stakeholders om hen te informeren over de voortgang van het project. De stakeholders zijn belanghebbenden en inwoners van het gebied.

Daarnaast wordt er een communicatieplan opgesteld om iedereen van algemene informatie te voorzien via bijvoorbeeld de regionale kranten en nieuwsbrieven. Valerie denkt mee over de communicatie van dit project.

Werkzaam aan dit project: Martin, Saskia en Valerie