Duurzaam Pachtbeleid Enschede

De Gemeente Enschede heeft een nieuwe visie opgesteld voor het buitengebied. Een onderdeel daarvan is het nieuwe inrichtingsplan voor de Bolling van de Usseler Es, gelegen ten westen van Enschede. Dit gebied is eigendom van de gemeente Enschede. De gemeente wenst in dit gebied  duurzame landbouw te stimuleren. Door het land te verpachten aan boerenbedrijven die op een duurzame manier hun bedrijf willen voeren, hoopt de gemeente dit doel te bereiken.

Voorwaarden die de gemeente stelt aan de duurzame bedrijfsvoering van pachters zijn bijvoorbeeld:

  • Gebruik van minder kunstmest
  • Verbeteren van bodemkwaliteit
  • Leveren van streekproducten aan lokale consumenten

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op de pachtgronden. Voldoe je aan de voorwaarden van de gemeente, dan krijg je de kans om de grond te pachten. Het gaat hier overigens om percelen die voor meer jaren beschikbaar zijn voor pacht.

Vanuit Marb Consultancy is Martin actief betrokken bij dit project. Hij begeleidt onder andere de eerste uitgifte van de percelen. Dit heeft plaatsgevonden in december. Daarnaast is onze collega Dagmar ook bij dit project betrokken.

Meer informatie over dit project vind je op de website van de gemeente Enschede www.enschede.nl/landbouwpercelen-pachten. Je kunt ook kijken op https://www.enschede.nl/ussEnseler-es-west-nieuwe-inrichting. Wil je meer weten over dit project, dan kun je hiervoor uiteraard ook bij ons terecht!

 

Werkzaam aan dit project: Martin en Dagmar