Thema's

Nieuwe invullingen van (openbare) ruimte en leefomgeving vragen om balans tussen werken, wonen, ontspannen en milieu. Nog nooit zijn deze gebieden zo in beweging geweest als nu.

Wonen

De samenstelling van de bevolking in dorpen en buurtschappen verandert. De bevolking vergrijst en krimpt. Ook de rol van de gemeente, coöperaties en marktpartijen wijzigen. Wij vertalen deze ontwikkelingen naar nieuwe creatieve strategieën om de leefbaarheid van kernen en dorpen te versterken. Tegelijkertijd zijn we betrokken bij de concrete uitvoering zoals de ontwikkeling en begeleiding van bouwplannen.

Werken

Wij adviseren overheden over de versterking van de economie in zowel dorpen en steden als op het platteland. We zetten ons samen met onze opdrachtgevers en kennisinstellingen in om het ondernemersklimaat te verbeteren en zoeken naar kansen voor samenwerking en nieuw ondernemerschap.

Mobiliteit

We zijn graag mobiel en infrastructuur is overal om ons heen. Een goede balans tussen wonen, natuur en infrastructuur is belangrijk. Wij adviseren over het slim en planmatig omgaan met mobiliteit op elk niveau. We verbinden bestaande en nieuwe infrastructuur met het landschap en verminderen barrièrewerking en belevingsconflicten.

Recreatie

Samen met onze partners verzorgen we de visievorming voor de ontwikkeling van kansrijke recreatielocaties. We versterken de samenwerking tussen ondernemers in de recreatie en toerisme branche en ontwikkelen vernieuwende arrangementen. Daarnaast zetten we ons in voor de branding en promotie van gebieden.

Water

Het klimaat verandert; regen en droogte houden steeds langer aan. Waterschappen en overheden werken intensief aan thema’s als verdroging, maatwerk in het agrarisch waterbeheer en hittestress. Wij ondersteunen door te adviseren over de opzet, organisatie en uitvoering van programma’s. Daarnaast ondersteunen wij bij evaluatie van beleid en waterprojecten.

Groen

De kwaliteit van de groene leefomgeving is een belangrijke factor in ons leven. We maken gretig gebruik van de groene plekken door bijvoorbeeld te sporten, wandelen of te ontspannen. Een goede balans tussen stad, boerenland en groen is daarom belangrijk. Samen met onze partners ontwikkelen wij strategieën om de kwaliteit en beleving van het landschap, de natuur en de groene leefomgeving te versterken.

Meer weten of nader kennismaken?