TWENTE - De landbouwsector is onmeunig aan het veranderen. Om de agrarische ondernemers met de uitdagingen van nu te ondersteunen, wordt er samen geëxperimenteerd in zogenaamde Proeftuinen. Een Proeftuin is een boerenbedrijf dat een innovatie toepast met zijn bedrijf. Deze ontwikkeling wordt begeleidt, gestuurd, getest en gedeeld zodat nieuwe kennis de agrariërs zal helpen de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.

Trends landbouwsector
Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om in te spelen op maatschappelijke en mondiale ontwikkelingen, zoals de toenemende internationalisering, de grotere invloed van milieu, natuur- en dierenwelzijn en opschaling van de verwerking en afzet. De landbouwsector kampt momenteel echter met de vermindering van het organische stofgehalte in de bodem en het verschralen van de landbouwgronden. Bovendien zijn de marktomstandigheden in met name de intensieve veehouderij de afgelopen jaren verslechterd, terwijl het voor deze bedrijven noodzakelijk blijft om te investeren en rekening te houden met veranderende regelgeving.

Leren en delen
Deze ontwikkelingen hebben bij veel bedrijven geleid tot financiële en bedrijfseconomische problemen. Aangezien de agrarische sector in Twente in belangrijke mate bijdraagt aan de economische activiteiten een vitaal landelijk gebied, wil Mineral Valley Twente de samenwerking binnen de Agro & Food sector in deze regio versterken. Door kennis en ervaring met elkaar te delen, worden slimme oplossingen gevonden die de bodemgezondheid verbeteren en kan het mestoverschot worden verwerkt en omgevormd in bruikbare grondstoffen.

Projectmedewerkers
Martin is de projectleider van het programma Mineral Valley Twente. Samen met de kwartiermaker en de stuurgroep geeft Martin vorm aan het programma en coördineert hij de pilots en proeftuinen die ontstaan uit de samenwerkingen binnen Mineral Valley Twente. Samen met de communicatieadviseur van Mineral Valley Twente is Marianne verantwoordelijk voor de social media strategie en de uitvoering daarvan.

 

Gewerkt aan dit project: Martin Verbeek & Marianne Van Delzen