Groene Metropool Twente

Groene Metropool Twente is een samenwerkingsverband tussen de gemeentes in Zuidwest Twente, plattelandsverenigingen, LTO, Landschap Overijssel, Waterschap en het Zone College. Samen met bewoners, bedrijven, onderwijs en stichtingen streeft Groene Metropool Twente naar een leefbaar en economisch sterk buitengebied in Twente. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeentes in Zuidwest Twente met als doel om samen te werken aan een mooi en vitaal buitengebied.

Actuele thema’s van de Groene Metropool Twente zijn:

  • Klimaat
  • Agro & Food
  • Biomassa
  • Leefbaarheid
  • Water
  • Biodiversiteit
  • Erventransitie

De deelnemende partijen wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast bespreken zij nieuwe ontwikkelingen en bekijken zij welke ontwikkelingen opgepakt kunnen worden.

Onze collega’s Martin en Dagmar zijn betrokken bij Groene Metropool Twente. Martin begeleidt diverse projecten, houdt ontwikkelingen in de gaten en biedt ondersteuning daar waar nodig is, zodat de samenwerkingen goed verlopen. Dagmar is actief binnen verschillende projecten zoals, Twente Bloeit!, kennisagenda biodiversiteit, De Smaakmakers van Twente, LEADER Internationaal en het internationale project RUMORE.  Onze collega Saskia speelt ook een rol in de kennisagenda biodiversiteit.

Meer informatie over de Groene Metropool Twente vind je op de website www.groenemetropooltwente.nl. Wil je meer weten over de projecten binnen de Groene Metropool Twente, dan vertellen wij je hier ook graag meer over.

 

Werkzaam aan dit project: Martin en Dagmar

Project management
Communicatie
Visie