Samen werken aan een sterk buitengebied

De ontwikkelingen in Twente staan niet stil. Demografische veranderingen, ontwikkelingen in de landbouw en veranderingen in de zorg zijn voorbeelden die leiden tot nieuwe vraagstukken.  Groene Metropool Twente is een netwerk om het buitengebied in Twente verder te ontwikkelen. Samen met bewoners, bedrijven, onderwijs en stichtingen zorgt Groene Metropool Twente voor een leefbaar en economisch sterk buitengebied. Lokale initiatieven, het delen van kennis en het verbinden van partijen is daarin belangrijk. In Groene Metropool Twente zijn belangrijke overheden, organisaties en stichtingen vertegenwoordigd. Samen werken zij aan zeven thema's die belangrijk zijn voor het buitengebied van Twente.

Marb Consultancy is vanaf het eerste moment betrokken bij en verantwoordelijk voor de visie en het programmamanagement van de gezamenlijke uitvoering van Groene Metropool Twente. Aan het begin van het proces is samen met (lokale) organisaties, ondernemers en overheden een visie opgesteld, waaraan middels een programma uitvoering wordt gegeven. Marb Consultancy denkt strategisch mee aan de invulling en de verdere uitbreiding van het netwerk en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de netwerkbijeenkomsten. Daarnaast verzorgd Marb Consultancy de communicatiestrategie en de uitvoering daarvan. We beheren en creëren content voor de website, stellen nieuwsbrieven op en zijn verantwoordelijk voor alle social media kanalen.