MARKELO- Van één gebouw met bijbehorende bedrijfsgebouwen naar 4 nieuwe woningen. Hoe kan deze herontwikkeling plaatsvinden?

Als een geplande nieuwbouw buiten het bestaande bouwblok valt kijkt een deskundige mee vanuit ruimtelijke kwaliteit. Er wordt dan gekeken of er wel sprake blijft van samenhang; houden de gebouwen een duidelijke relatie met elkaar? En welke invloed heeft de nieuwbouw op het landschap en op de aansluiting daarmee?

Zo kreeg Marb de opdracht om de herontwikkeling de leiden van een boerenerf: 4 nieuwe moderne woningen en de sloop van bestaande opstallen. De open ruimte krijgt een nieuwe invulling, dat kan niet zomaar. Voordat het zover is, is inzicht in de (cultuurhistorische) geschiedenis van de plek nodig. De nieuwbouw wordt getoetst aan provinciaal en gemeentelijk beleid en er zijn strikte duurzaamheid-, schoonheid-, en materiaaleisen.

Elke situatie is anders en vraagt om maatwerk. De ruimtelijke plannen van Marb ontzorgen eigenaren van de formele onderbouwing en advisering naar de toegevoegde waarde van de herontwikkeling op de ruimtelijke kwaliteit aan landschap, erf en gebouwen.

 

Gewerkt aan dit project: Marloes Nijland