Noordoost Twente is een uniek gebied. Het glooiende landschap over stuwwallen en de essen met de prachtige natuurparels en het coulisselandschap, maakt dit stukje Nederland het bezoeken waard. Het is dan ook niet voor niks dat toerisme en recreatie voor Twente een belangrijke sector is. Noordoost Twente heeft een netwerk van vlinderpunten, een bucketlist van alle highlights in dit Nationaal Landschap.

Eén van de ambities in Noordoost Twente is om de vlinderpunten via lange afstandsroutes met elkaar te verbinden. Dit gebeurt themagericht. In verschillende samenhangende projecten wordt gewerkt aan versterking van de beleving op de routestructuren van Noordoost Twente. Alle routes samen worden het nieuwe regiopad: het Noordoost Twente pad. In het project Twente beleven door te Verbinden wordt een verbindende route gemaakt tussen Het Hulsbeek en IJs en Es met het thema essen en beekdalen.

Martin heeft voor dit project in samenwerking met de betrokken partijen geschreven aan de subsidie-aanvraag voor het project bij de Provincie Overijssel. In het project zijn Martin en Marianne verantwoordelijk voor het projectmanagement. Ze monitoren de voortgang, sturen de werkgroepleden aan, bereiden de projectgroep-vergaderingen voor en zorgen voor een goede afstemming met de andere themaroutes. Ook dragen zij zorg voor het organiseren van bijeenkomsten in het gebied en het uitwerken van de resultaten.

 

 

Gewerkt aan dit project