Kwaliteitsinvestering Routenetwerken Overijssel

Overijssel heeft één van de beste routenetwerken van Nederland. Maar na jaren intensief gebruik is het sterk aan onderhoud en verbetering toe. Blijven investeren is noodzakelijk om de kwaliteit en toegevoegde waarde voor de Overijsselse economie en samenleving te behouden. Want de Overijsselse routestructuren zijn veel meer dan alleen routes. Ze dragen bij aan belangrijke maatschappelijke opgaven en verhogen de economische en recreatieve waarde van de provincie.

Routenetwerken Twente, Salland en Noordwest-Overijssel hebben in samenwerking met onder andere Landschap Overijssel en Gastvrij Overijssel een rapport opgesteld dat de noodzakelijke investeringen in de routenetwerken zichtbaar maakt.

Download het rapport hier.