Leefbaarheid Noordoost Twente met LEADER

LEADER is een Europees subsidieprogramma met een lokale uitvoering. LEADER staat voor gebiedsontwikkeling vanuit het gebied zelf. De opgaven voor Noordoost Twente zijn samen met het gebied opgeschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Aan de hand van de genoemde speerpunten in deze LOS wordt er actief gezocht naar lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan de sociale en economische ontwikkeling van Noordoost Twente. Daarbij heeft de LEADER-groep een belangrijke functie. Deze geselecteerde groep van inwoners spreken adviezen uit en beoordelen de uiteindelijke subsidieaanvraag.

Onze collega Juliëtte is de coördinator van het LEADER-programma in Noordoost Twente. Zij is de spil in de uitvoering van het LEADER-programma in Noordoost Twente. Juliëtte begeleidt de lokale initiatieven in Noordoost Twente en stuurt de LEADER-groep aan, de adviescommissie van de Gedeputeerde Staten. Regelmatig zit ze bij de provincie en de nationale overheid aan tafel om uitvoering te geven aan het LEADER-programma in het gebied. Marianne is in het project betrokken als notulist en verantwoordelijk voor de communicatie en algemene projectondersteuning.