BORNE - Vrijdag 25 mei 2018 was het zover, het nieuwe crematorium in Borne opende de deuren. Het crematorium van Crematoria Twente is gebouwd om in de behoefte van onder meer Hengelo, Borne en Hof van Twente te voorzien. Het crematorium is ontworpen door SchipperDouwes architecten en is prachtig ingepast in het landschap.

Nieuwe visie voor de stadsrand
Martin Verbeek van Marb Consultancy was gedurende het ontwikkelproces, projectleider voor de gemeente Borne. Er is in overleg met de omgeving een nieuwe visie voor de stadsrand Borne-West ontwikkeld. Deze gronden, die tot enkele jaren geleden bestemd waren voor bedrijfsontwikkeling, hebben nu een functie gekregen als groen overgangsgebied tussen de kern Borne en de Groene Poort. Het oude agrarische cultuurlandschap is daarbij uitgangspunt geweest.

Participatieproces
In vervolg op de visieontwikkeling heeft Marb Consultancy het proces begeleid om te komen tot de overdacht van de benodigde gronden aan Crematoria Twente en het in samenwerking met de omgeving invullen van het nieuwe bestemmingsplan.Martin Verbeek: “Het participatieproces met de buurt en andere belanghebbenden in Borne was een mooi en waardevol traject. De omwonenden zijn vanaf het prille begin betrokken bij de planvorming. Dit heeft geleid tot een breed gedragen plan, dat zonder zienswijzen of bezwaren tot stand is gekomen. En dat is uniek voor de vestiging van een crematorium in Nederland!”

Tijdens de druk bezochte open dag op 26 mei 2018, konden de bezoekers alle facetten van het nieuwe gebouw bekijken. Er was veel waardering voor het resultaat.

Meer informatie? Kijk op de website van Crematoria Twente of op het nieuwsartikel van Borne Boeit.

Gewerkt aan dit project: Martin Verbeek