Museum Buurtspoorweg

Museum buurtspoorweg is een spoorwegmuseum met een grote collectie aan rijdende stoomtreinen en wagons tussen Haaksbergen en Boekelo. Het is industrieel erfgoed dat kenmerkend is voor het Twentse verleden en heeft een grote cultuurhistorische waarde. De afgelopen jaren heeft Museum Buurtspoorweg veel werk verricht om de bekendheid te vergroten en de belevingslaag uit te breiden. Om in beeld te krijgen wat de verdere toekomstmogelijkheden van het museum zijn, heeft Museum Buurtspoorweg een onderzoek uit laten voeren naar een duurzaam toekomstperspectief. Naar aanleiding van dit rapport is het project Versterking Beleving Museum Buurtspoorweg opgestart. In het project werd gewerkt aan de belevingslaag over de collectie, de promotie en de mogelijkheden van het betrekken van het stationsgebouw in Boekelo bij het museum.

Voor het project Versterking Beleving Museum Buurspoorweg heeft Marb Consultancy meegeschreven aan de subsidieaanvraag. Marb heeft voor het project het projectmanagement verzorgd en de voortgang van de projecten gecoördineerd. Ook inhoudelijk werkte Marb mee aan het project in de werkgroepen Promotie en Station Boekelo. Samen met Museum Buurtspoorweg, gemeente Haaksbergen, gemeente Enschede en diverse toeristische instellingen wordt het museum als waardevol cultuurhistorisch erfgoed verder op de kaart gezet.