500 hectare verandert in de IJsselstreek van eigenaar Natuur- en landschapsorganisaties, particuliere grondeigenaren en de provincie Overijssel realiseren een grote kavelruil in de IJsselstreek. In totaal 478 hectare aan natuur en enkele hectares landbouwgrond veranderen daardoor van eigenaar. Het belangrijkste doel van de kavelruil is om meer aaneengesloten en robuustere natuurgebieden te maken. Bij de kavelruil waren verschillende partijen betrokken. Unieke kavelruil in Nederland De kavelruil in de IJsselstreek is een uniek project. Er is
Blog, Nieuws
Wij werken in het hart van gebiedsontwikkeling aan thema’s zoals kringlooplandbouw, landschap en biodiversiteit, regionale economie en leefbaarheid. Deze thema’s zijn volop in ontwikkeling en zorgen voor grote veranderingen in onze leefomgeving. Bij Marb Consultancy werken we aan projecten die deze transities realiseren. Als onafhankelijke experts adviseren en helpen we bij de opbouw van samenwerkingsnetwerken, het opzetten van veranderprogramma’s en de concrete uitvoering. We doen dat meestal in opdracht van de overheid, maar werken ook
Blog, Nieuws
Door: Joyce Korenromp 9 november 2020 Meer diersoorten in de stedelijke bebouwing doordat ze een rustplek hebben, gereguleerde temperatuur in huis, vermindert wateroverlast, lagere energierekening en minder omgevingsgeluid. Een groendak heeft veel voordelen.  Een groen(sedum-)dak is een verademing voor jouw omgeving. Een groendak is een dak begroeid met diverse soorten planten, hoofdzakelijk uit levende planten. Het groene karakter varieert van mossen, sedum, grassen tot een daktuin. Vaak bestaat een groendak uit vier lagen: een wortelwerende
Blog, Nieuws
Fotografie: Reinier de WitDoor: Joyce Korenromp 9 november 2020 Marb en Eelerwoude zijn per 1 november de nieuwe directie van Stadserven. Martin Verbeek is aangesteld tot directeur en Koen Hunnemans wordt de nieuwe rentmeester. Zij zullen aankomende vier jaar zorgen voor een invulling van beheer, inrichting en ontwikkeling van het bekoorlijk Kampereiland.  In de afgelopen jaren is een beleidsvisie voor Kampereiland opgesteld en heeft de gemeenteraad van Kampen nieuwe kaders voor het beheer door de
Blog, Nieuws   ,
Door: Joyce Korenromp 28 september 2020 Komend jaar gaan Martin Verbeek en Juliëtte Huis in ’t Veld samen aan de slag voor de Gemeente Hardenberg. Zij is actief bezig met het aanjagen van vernieuwingen op gebied van circulaire economie en kringlooplandbouw. Met dit project wil de gemeente de economie verder versterken en antwoord geven op de grote maatschappelijke uitdagingen. Zowel Martin als Juliëtte hebben een uitgebreid, relevant netwerk en een breed in te zetten expertise.
Blog, Nieuws   , , ,
Waarom stikstof Nederland in z’n greep heeft Marianne van Delzen 25 september 2019   Eind mei heeft de raad van State het beleid Programma Aanpak Stikstof afgekeurd. Een uitspraak die vooral invloed heeft op de sectoren infrastructuur, industrie en landbouw. Het wordt steeds duidelijker wat de gevolgen zijn van deze uitspraak. Veel projecten, in Overijssel 1544 stuks, kunnen daardoor niet doorgaan of staan on-hold. Zo is de komst van een bouwwinkel in Almelo onzeker en staan bouwprojecten
Blog
Gooi eens een hengel uit Juliëtte Huis in ’t Veld 29 augustus 2019   Lekker eigenwijs mag je best zijn en soms moet dat ook. Je zalm smaakt tenslotte ook lekkerder als ie tegen de stroom in zwemt. Dat doet ie overigens zijn hele leven, met succes. Maar wat hebben vissen en gebiedsontwikkeling met elkaar te maken? Niet dat je een hengeltje uit kunt gooien in de vele mooie beken en wateren die ons buitengebied
Blog   , ,
Van oude schuur op het erf naar nieuw kantoor pand Marianne van Delzen 1 april 2019 Op 30 januari van dit jaar was het dan zo ver. De laatste spullen werden uit elkaar geschroefd, ingepakt en in auto’s geladen. Het was tijd om afscheid te nemen van ons kantoor in Goor. Het mooie oude gemeentehuis met al haar charme en geschiedenis. Maar wat we er voor terug kregen, is een echt cadeautje! Een aantal jaar
Blog   , ,