Nieuws

Er wordt de afgelopen jaren steeds meer aandacht besteedt aan biodiversiteit. Maar wat verstaan we nu precies onder biodiversiteit? Bio betekent leven en diversiteit betekent verschillen. Het woord biodiversiteit staat dus voor allerlei verschillende vormen van leven. En dat zijn er heel veel. Je kunt daarbij denken aan verschillende leefgebieden, soorten planten, dieren en micro-organismen en verschillende individuen. Biodiversiteit regelt het klimaat en de waterkringloop, zuivert water en lucht, breekt organisch afval af, bestuift planten
Blog   ,
Het afgelopen jaar heeft Martin meegewerkt aan het vormgeven van een hernieuwd pachtbeleid voor het gebied ‘de Bolling van de Usseler Es’ voor de Gemeente Enschede. De gemeente wenste een pachtbeleid dat meer ruimte biedt aan groen, natuur en natuurinclusieve landbouw. Deel van het vormgeven van het pachtbeleid was een participatieronde onder geïnteresseerden om een beleid op te stellen passend bij de wensen van de uiteindelijke pachters. Eind 2022 is de laatste hand gelegd aan
Blog, Nieuws