Een goed begin van je dag? Op 7 oktober vindt weer een nieuwe ontbijtbabbels plaats! Erik Lievers vertelt je graag over de ontwikkeling van waterfabrieken in Oost Nederland waarmee we werken aan oplossingen voor de droogteproblematiek en de beschikbaarheid van water in heel Nederland.

    Oost-Nederland loopt voorop in watertechnologie!

    Consortium
    Een sterk consortium investeert in de komende jaren in de uitrol van innovatieve watertechnologie om kwaliteit van water te verbeteren, groene energie te produceren en grondstoffen terug te winnen. Afgelopen maanden is een consortium gebouwd bestaande uit de vijf waterschappen uit Oost-Nederland, drinkwaterbedrijf Vitens, ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, diverse kennisinstellingen en de provincies Gelderland en Overijssel. Het bedrijfsleven is ook aangehaakt.

    Waterfabrieken
    Met het investeringsprogramma ‘Waterfabriek van de Toekomst’ wordt er de komende periode ruim 400 miljoen euro geïnvesteerd in Oost- Nederland en wordt er gewerkt tot 2030 naar een waterinfrastructuur van ruim twintig concrete ‘waterfabrieken’ die ook showcases voor de rest van Nederland zullen worden. Met deze waterfabrieken werken we aan oplossingen voor de droogteproblematiek en de beschikbaarheid van water in héél Nederland. De doorontwikkeling van bestaande innovatieve technologieën en toepassing daarvan op grote schaal biedt Nederland belangrijke economische groeikansen mede door de export van ontwikkelde kennis.