Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Onze collega Hanneke is betrokken bij het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en heeft vanuit Marb Consultancy de rol als senior adviseur landbouw bij de Provincie Overijssel.

Onderdeel van het PPLG is het “Perspectief voor de landbouw” van de provincie Overijssel over hoe de landbouw er in de toekomst moet uitzien. Hanneke is één van de auteurs hiervan. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Stikstof en broeikasgassen verminderen
  • Water- en bodemkwaliteit verbeteren
  • Leefbaarheid en biodiversiteit verbeteren
  • Natuurherstel

Hanneke is specifiek verantwoordelijk voor de “lerende omgeving”. Dit houdt in dat ze zich bezig houdt met de transitie naar duurzame landbouw om zo bovengenoemde doelen te halen.

De Provincie Overijssel is ingedeeld in zes gebieden. In elk gebied vindt er een samenwerking plaats tussen de gebiedspartners als waterschappen, gemeenten, natuurbeheerders, landbouw- en andere belangenorganisaties. Zij werken samen aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. We gaan ervan uit dat we voor juli 2023 een integraal PPLG aan kunnen bieden aan de minister met een aanpak per gebied.

Meer informatie over het PPLG vind je op de website van de Provincie Overijssel www.overijssel.nl/onderwerpen/omgeving/provinciaal-programma-landelijk-gebied.

Uiteraard staat onze collega Hanneke je ook graag te woord over dit programma.

 

Werkzaam aan dit project: Dagmar