RUMORE

RUMORE is een Europees samenwerkingsverband tussen acht Europese partners waaronder ook de Groene Kennispoort Twente. Binnen RUMORE lopen verschillende projecten. Het doel van de diverse projecten is verbinding te leggen tussen de stad en het platteland in de agro & food sector.

Een voorbeeld hiervan is om te kijken hoe het platteland de stad voorziet van lokale en eerlijke producten. Dit is gunstig voor de economie en heeft daarnaast ook voordelen voor het milieu en het klimaat.

De volgende landen c.q. partners in Zuidwest Europa nemen deel aan het project RUMORE:

  • Duitsland (met 2 regio’s)
  • Italië
  • Griekenland (met 2 regio’s)
  • Bulgarije
  • Nederland (met 2 regio’s: Amsterdam en Twente)

Iedere regio geeft zijn eigen invulling aan het project. De opgedane kennis en ideeën worden tussen de verschillende landen uitgewisseld waardoor we van elkaar kunnen leren. We bezoeken de deelnemende regio’s en bekijken ter plekke hoe zij bepaalde projecten aanpakken. Meer informatie over dit project vind je op de website https://projects2014-2020.interregeurope.eu/rumore/

Onze collega Dagmar is de projectleider voor de regio Twente.

 

Werkzaam aan dit project: Dagmar