Dagmar Makkink

Dagmar Essing is in juni 2009 afgestudeerd aan de Stoas Hogeschool te Dronten. Zij heeft een studie Educatie en Kennismanagement gevolgd. Tijdens haar afstudeerjaar heeft zij een nieuwe vorm van leren ontwikkeld; het regioleren met als opdrachtgever de Stoas Hogeschool.

Regioleren is vraaggestuurd onderwijs; werken aan authentieke innovatieve projecten met als vrager de regio. Dagmar heeft dit project zelf opgezet, waardoor ze nauw contact heeft gehad met ondernemers, overheid, onderwijs en burgers. Tijdens de ontwikkeling van het regioleren heeft zij veel geleerd van de verschillende processen die leven in het land rondom onderwijs en wat de belangen daarin zijn. Daarin heeft ze zich ook het signaleren van vraagstukken vanuit de regio eigen gemaakt.

In haar werk ontwikkelt Dagmar zich als adviseur, coördinator, coach en workshopbegeleider. Van en met elkaar leren en werken is het doel daarin. Sinds september 2009 is ze werkzaam als kenniswerkplaatsmanager bij de Groene kennispoort Twente en sinds januari 2010 als adviseur bij Marb Consultancy. Daarnaast werkt Dagmar voor het Routebureau Twente waar zij zich onder andere bezig houdt met het de Kwaliteitsimpuls Routenetwerken en het opstellen van een gedragen visie.