Dagmar Makkink

Achtergrond
Dagmar heeft de opleiding educatie- en kennismanagement met succes afgerond op de Stoas Hogeschool. Tijdens haar opleidingen heeft zij veel ervaring opgedaan in de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. De afgelopen jaren heeft zij zich verder geprofessionaliseerd middels diverse cursussen en opleidingen zoals projectmanagement, academisch schrijven en de master onderwijskunde. In haar werk ontwikkelt Dagmar zich als een enthousiaste adviseur, coördinator, coach en (workshop)begeleidster. Zij is bijna 13 jaar betrokken geweest als manager bij de Groene Kennispoort Twente en als projectleider/coördinator bij diverse andere projecten. Kernwoorden hierbij zijn samenwerken, gebied en vraaggericht.

Missie
Dagmar vindt het zowel zakelijk als privé belangrijk om te werken aan duurzaamheid en klimaat om daardoor te zorgen voor de toekomst van de volgende generatie.
Zij wil graag werken aan een groen buitengebied maar ook een groen stedelijk gebied. Dagmar is overtuigd van de kracht van samenwerken. Door goed te luisteren en door te vragen vertaalt zij wensen naar praktische oplossingen. “Dan is het eindresultaat niet alleen een product of een visie maar is het een gezamenlijk leerproces geworden. Want kennis is overdraagbaar en samenwerken maakt samen sterk. Daar komt bij dat een samenwerkende regio een heel aantrekkelijke regio is voor zowel bedrijven als aanstormende talenten.” Kernwoorden die bij Dagmar passen zijn samenwerken, verbinden, goed luisteren, oplossingsgericht en gedreven.

Werkzaamheden / Projecten
Sinds 2009 is Dagmar werkzaam bij Marb Consultancy als adviseur en verbinder. Zij heeft inmiddels al diverse projecten met succes afgerond. Zo heeft ze de Groene Kennispoort Twente opgezet en ontwikkeld. Daarnaast heeft ze verschillende adviesopdrachten op mogen pakken en bijeenkomsten georganiseerd en geleid. Dagmar ontwikkelt zelf ook projecten zoals bijvoorbeeld de Smaakmakers van Twente waarbij ze nog steeds actief betrokken is. Daarnaast is zij momenteel de kartrekker van de werkgroep Biodiversiteit en Agro & Food en leidt zij het proces van Twente Bloeit.

Naast de mooie projecten in Twente mag Dagmar ook in Europa deelnemen aan projecten die gaan over landelijk gebied zoals RUMORE.