Jesse Bruggeman

Opleiding
Jesse is op dit moment bezig met zijn Bachelor scriptie aan Hogeschool Saxion. Hier volgt hij de bachelor Klimaat & Management.

Werkzaamheden
In zijn scriptie onderzoekt hij het beleid binnen de landbouwtransitie en biodiversiteit op agrarische grond. Hierbij kijkt hij welke rol de gemeente inneemt bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering van de agrarische sector binnen hun gemeentegebied. Daarbij kijkt hij naar hoe de gemeente zich in het proces opstelt, welke faciliteiten een gemeente biedt en welke stappen boeren kunnen nemen en hoe ze zich kunnen opstellen tegenover de gemeente. Ook wordt onderzocht hoe het contact verloopt tussen de agrarische sector en de gemeenten. Dit onderzoek wordt gedaan in drie verschillende gemeenten. Vanuit het onderzoek naar deze gemeenten wordt een scenario geschetst van hoe andere gemeenten hiervan kunnen leren en boeren kunnen helpen bij het verduurzamen van hun bedrijf. Deze resultaten hebben betrekking op de boeren binnen de Twentse gemeenten, de gemeenten zelf en Marb consultancy.