Juliëtte Huis in ’t Veld


Achtergrond
Juliëtte heeft als achtergrond journalistiek en communicatie waarbij zij zich heeft gespecialiseerd in communicatie in (innovatieve) processen en communicatie bij veranderingen. Samen met haar man heeft Juliëtte een melkveehouderij. Zij zijn actief bezig met agrarisch natuurbeheer en gaan bewust en duurzaam om met hun agrarische gronden en landschapselementen. Juliëtte heeft haar eigen kudde schapen, rasechte en stamboek zuivere Solognotes, die door haar worden ingezet voor agrarisch natuurbeheer.
Met de kennis die Juliëtte de afgelopen jaren heeft vergaard en de ruime praktijkervaring die zij heeft opgedaan, weet zij bij de uitvoering van haar projecten heel goed waar het over gaat. Zij kan prima de verbinding tussen de agrariërs en de overheid leggen.

Missie
Juliëtte heeft een enorme drive om het bijzondere landschap waar we leven, wonen en werken te koesteren, te behouden en te verbeteren voor toekomstige generaties. Zij wil de verbindende factor zijn in het proces waarbij kennis en uitvoering op elkaar afgestemd zijn. Door haar kennis te delen hoopt zij hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Daarnaast wil zij de agrariërs een goede plek geven en hen helpen bij het onderhouden van het landschap.
Zij vindt het belangrijk om de samenwerking met mensen in het gebied op te zoeken. Zij is er dan ook van overtuigd dat we samen meer zijn dan één en kennis gedeeld moet worden waardoor we samen meer bereiken.
Kernwoorden die bij Juliëtte passen zijn verbinden, ondernemen, kennisdeler en oplossingsgericht waarbij zij houdt van uitdagingen. Daarnaast is zij creatief, leergierig en een echte doener met ambitie.

Werkzaamheden / Projecten
Juliëtte is sinds 2008 werkzaam als adviseur landelijk gebied en communicatiestrateeg bij Marb Consultancy. De afgelopen jaren heeft zij de communicatiestrategie voor een groot aantal (gebieds)processen uitgezet en uitgevoerd. Daarnaast heeft zij als projectleider gefungeerd bij diverse gebiedsprojecten. Op dit moment werkt Juliëtte aan projecten zoals Collectief Midden Overijssel Agrarisch Natuurbeheer, Samen werken op Weldam en Twence.