Maarten Bomans

Achtergrond
Maarten heeft een achtergrond in het basisonderwijs. Hij is opgeleid als leerkracht, intern begeleider (zorgcoördinator) en directeur. Hij weet wat een leefbaar platteland betekent vanuit zijn voormalige rol als directeur van twee kleine basisscholen, maar ook vanuit zichzelf als bewoner van het buitengebied en actief betrokkene bij de buurtschap waar hij woont. De kennis en ervaring van Maarten met buurtschappen, kernen en (kleine) scholen is heel waardevol voor een leefbaar platteland van de toekomst.

Missie
Maarten zijn missie is dat hij de verbindende factor wil zijn tussen mensen in het (buiten)gebied en de overheid. Maarten wil graag zijn steentje bijdragen om de leefbaarheid en het geluk op het platteland te vergroten. Hij vind het belangrijk om te luisteren naar de mooie ideeën van mensen en deze goede ideeën tot uitvoering te brengen.
Kernwoorden die bij Maarten passen zijn samenwerken, verbinden, sociaal, rustig, verantwoordelijk, oplossingsgericht, humor en zelfstandig.

Werkzaamheden / Projecten
Maarten richt zich op de sociaal economische ontwikkeling van het (landelijk) gebied. Hij werkt als LEADER coördinator in Noordoost Twente, is Initiatievencoach in het Vechtdal en coördinator van het Inter Bestuurlijk Programma – Vitaal Platteland in Borne. Maarten werkt per 1 mei 2021 bij Marb Consultancy.