Werken bij Marb Consultancy

Wij werken in het hart van gebiedsontwikkeling aan thema’s zoals kringlooplandbouw, landschap en biodiversiteit, regionale economie en leefbaarheid. Deze thema’s zijn volop in ontwikkeling en zorgen voor grote veranderingen in onze leefomgeving. Bij Marb Consultancy werken we aan projecten die deze transities realiseren. Als onafhankelijke experts adviseren en helpen we bij de opbouw van samenwerkingsnetwerken, het opzetten van veranderprogramma’s en de concrete uitvoering. We doen dat meestal in opdracht van de overheid, maar werken ook voor maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Momenteel hebben wij geen vacatures. Heb jij interesse in een stageplek bij ons bedrijf of wil je graag je afstudeeropdracht bij ons doen? Neem dan gerust contact met ons op. Er zijn zeker mogelijkheden hiervoor.