Werkgroep biodiversiteit en Twente bloeit!

Vanuit de Groene Metropool Twente (GMT) werken een aantal partners aan het thema biodiversiteit. Bij dit project is een werkgroep samengesteld die bestaat uit zeven gemeentes uit Twente, het Waterschap, Landschap Overijssel, Zone College en de Provincie Overijssel. Het doel is om samen te werken aan de biodiversiteit in Twente.

Onze collega Dagmar is de kartrekker van deze werkgroep. We houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit. Daarnaast bepalen we samen waar we in de toekomst naar toe willen en hoe we dat willen realiseren.

Vanuit deze werkgroep is een mooi project ontstaan, namelijk Twente Bloeit! Bij dit project is het streven om de komende 25 jaar in Twente 10% groenblauwe dooradering (GBDA) te realiseren. Het gaat hier om het aanleggen van landschapselementen zoals sloten, beken, hagen, houtwallen en bomenrijen die belangrijk zijn voor de biodiversiteit.

We willen graag dat er buiten de natuurgebieden ook leef mogelijkheden zijn voor planten en dieren. We willen daarom niet alleen het landelijke gebied maar ook het stedelijke gebied en de industrie betrekken bij deze opgave. Hoe meer verschillende soorten planten, dieren, bomen en bloemen, hoe groter de biodiversiteit. Dit is belangrijk voor de natuur, maar ook zeker voor ons leven en welbevinden.

Om dit doel te bereiken is veel geld nodig. Het Rijk maar ook marktpartijen zijn bereid om hiervoor geld en middelen beschikbaar te stellen.

Meer informatie over het project Twente Bloeit! vind je op de website www.groenemetropooltwente.nl/biodiversiteit-in-twente/.

Uiteraard staan wij je ook graag te woord over dit mooie initiatief.

Kennisagenda Biodiversiteit

Om te werken aan nieuwe kennis in Twente op het gebied van biodiversiteit gaan wij samenwerkingen aan met onderwijsinstellingen. Het gaat hierbij om MBO, HBO en WO (universitaire-) onderwijsinstellingen. Wij vinden het belangrijk om de nieuwe (jonge) generatie te laten meedenken aan dit thema. Zij komen met goede ideeën die ook bepalend zijn voor hun toekomst.

Onze collega’s Dagmar en Saskia werken samen aan dit project.

 

Werkzaam aan dit project: Dagmar en Saskia